X
تبلیغات
زولا

فناوری اطلاعات و نرم افزار

فناوری اطلاعات , نرم افزار - هوش تجاری - داده کاوی - سیستم های اطلاعاتی مدیریت - مشاوره و اجرای پروژه

موضوعات تحقیقاتی درباره رشته فناوری اطلاعات IT

1. تجارت وکسب وکارالکترونیکی(e-business) 

2. هوشمندی کسب وکار(BI) 

3. مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) 

4. بانکداری الکترونیکی(e-banking) 

حوزه پایگاه داده 

5. پردازش تحلیلی برخط(OLAP)وکاربردهای آن 

6. داده کاوی (Data Mining)وکشف دانش وکاربردهای آن 

7. کاربرد داده کاوی در بانکداری الکترونیکی 

8. کاربرد داده کاوی در صنعت بیمه 

9. کاربرد داده کاوی درپزشکی 

حوزه شبکه‌های کامپیوتری 

10. پردازش ابری(cloud computing) 

11. شبکه های حسگر بی سیم 

12. فناوری RFID وکاربردهای آن 

حوزه نرم افزار 

13. واسط های کاربری در وب(Userinterface) 

14. الگوریتم های parallel وکاربردهای آن 

15. الگوریتم های رمزنگاری وتوضیح آنها 

حوزه چندرسانه ای 

16. پردازش تصویر والگوریتم های آن 

17. فشرده سازی اطلاعات والگوریتم های آن 

18. تولید سی دی چند رسانه ای در حوزه شبیه سازی یاآموزش نرم افزار


ادا مه این لیست را دنبال کنید ...................


  

طراحی مدل بهینه آموزش الکترونیکی آموزشهای کوتاه مدت

-بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان

بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏همراه و نگرش دانشجویان

بررسی رابطه آموزش از طریق تلفن‏همراه و رضایت دانشجویان

سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونیکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کیفیت آموزش در این سیستم ها

بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

-بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات  در سازمان …

-بررسی و اولویت بندی موانع استقرار MIS در سازمان

-طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد MIS

-بررسی اثربخشی MIS سازمان …

-بررسی نقش فناوری اطلاعات در سازمان …

-بررسی استراتژی های مدیریت دانش با عملکرد سازمان

امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها

-ارتقاء ساختار سایت بر اساس الگوهای دسترسی متناوب کاربر

کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان

-فن آوری اطلاعات و سیستم های مدیریت کیفیت

-ارزیابی آمادگی و بلوغ سازمان … جهت اجرای برنامه انبار داده

بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

-بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی (فنی، مدیریتی و پرسنل) در سازمان …

-         نقش مدیریت روابط مشتریان الکترونیکی در بازاریابی اینترنتی


-استفاده از تکنیک داده کاوی (DATA MINING) در بهبود مدیریت روابط مشتری در سازمان …

-مدلسازی افزایش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات

-نقش فناوری اطلاعات  در ارتقاء بهره وری در سازمان …

-تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان … با استفاده از ماتریس SWOT

-بررسی رابطه مدیریت دانش و فناوری اطلاعات در سازمان …

-بررسی تاثیر مدیریت دانش و فناوری اطلاعات درارتقاء بهره وری سازمان …

-نقش فنآوری اطلاعات در مدیریت زنجیرة تأمین در سازمان …

-بررسی رابطه فناوری اطلاعات و توانمندسازی منابع انسانی در سازمان …

-بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی

-ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا ….

-ارزیابی عملکرد IT سازمان … با BSC یا DEA

-ارزیابی عملکرد IT سازمان … با رویکرد تلفیقی BSC و DEA

-         موانع استفاده از تجارت الکترونیک


-شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پرداخت الکترونیک (Mobile payement)

-مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی

-شناسایی و رتبه بندی معیارهای یک سیستم یادگیری موفق برای اجرای از راه دور

طراحی مدل امکانسنجی، سنجش و ارزیابی اقتصادی سیستم یادگیری الکترونیکی و قیاس با یادگیری سنتی در شرکت …

-شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره (AHP,TOPSIS, ELECTRE)

-شناسایی و وزن دهی معیارهای ارزیابی کیفیت آموزش مجازی و رتبه بندی مراکز آموزش الکترونیک با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره  فازی(FAHP,FTOPSIS)

-بررسی و تحلیل الگوهای طراحی آموزش مجازی مشهور و ارائه الگوی بهینه

طراحی مدل بهینه سنجش میزان آمادگی (دانشگاه یا سازمان…) بمنظور استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی

تدوین مدل جامع ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی سیستمهای آموزشی مجازی در دانشگاه …

-ارزیابی آمادگی استقرار یادگیری الکترونیکی برپایه چهار عامل فنی، فرهنگی، منابع انسانی و ساختاری در سازمان ….

-کاربرد داده کاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر رفتار مشتریان

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری

کاربرد داده کاوی در رتبه سنجی اعتباری مشتریان

کاربرد داده کاوی در مهندسی و طراحی مجدد فرایندها

کاربرد داده کاوی در مدیریت پروژه

کاربرد داده کاوی در بهینه سازی زنجیره

الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری

-تدوین مدل سنجش موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان

-شناسایی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی

-بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT سازمان

-بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان …

-بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و عملکرد IT سازمان

-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و عملکرد IT سازمان ….

-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و عملکرد IT سازمان ….

-بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فن آوری اطلاعات

رابطه تعهد سازمانی و مدیریت دانش سازمانی

-         مدیریت مشارکتی و استراتژی های فن آوری اطلاعات سازمانی


-ارزیابی عملکرد IT سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

موضوعات یادگیری الکترونیکی :

ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

کاربرد “نقشه های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

کاربرد تئوری فازی درارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

۱- رمزنگاری 

2- پول الکترونیک 

3- گواهی دیجیتال 

4- تجارت الکترونیک و زیرمجموعه های آن 

5- امنیت شبکه 

6- استاندارد های امنیتی 

7- شبکه و زیرساخت های آن

8-موضوعات مورد تحقیق در یادگیری الکترونیکی:

· طراحی محیط‌های یادگیری الکترونیکی

· ابزارهای پدیدآوری محتوای الکترونیکی (رایا محتوا)

· سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای یادگیری الکترونیکی

.امنیت سامانه‌های یادگیری الکترونیکی

.راهبردهای آموزش و هنر تعلیم و تعلم در یادگیری الکترونیکی

· آثار فرهنگی و اجتماعی یادگیری الکترونیکی

.مدیریت دانش در یادگیری الکترونیکی

· یادگیری الکترونیکی و نهضت متن باز

· داده‌کاوی و هستان‌نگاری در یادگیری الکترونیکی

· یادگیری ترکیبی

· رایانش ابری در یادگیری الکترونیکی

· کتابخانه‌های دیجیتال

· ارزیابی و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

· شبکه‌های اجتماعی و یادگیری الکترونیکی

· یادگیری همراه

· یادگیری فراگیر

· وجوه اقتصادی یادگیری الکترونیکی

· سیاستگذاری در نظام‌های یادگیری الکترونیکی

· کاربردهای یادگیری الکترونیکی در آموزش عمومی، آموزش عالی، آموزش مهارتی، آموزش پزشکی

· یادگیری الکترونیکی برای گروه‌های خاص اجتماعی (زنان، کودکان، ناتوانان جسمی و ...)

· تجارب موفق در یادگیری الکترونیکی

· آیندة آموزش الکترونیکی

· مباحث حقوقی در یادگیری الکترونیکی

9-انواع سیستم عامل در کامپیوتر و مقایسه بین آنها

10-انواع سیستم عامل در موبایل و کارایی های آن

11-تجارت الکترونیک و راه های درآمد زایی آن

12-ویروسهای کامپیوتری

13-آموزش بانک اطلاعاتی SQL همراه با دستورات کاربردی مورد استفاده در یکی زبان های برنامه نویسی مانند ویژال بیسیک یا ویژال سی شارپ

14-آموزش یک نرم افزار تخصصی

15-آموزش نرم افزار مطلب  (MATLAB)  جهت استفاده در شبیه سازی

16-سیستم های خبره

17-داده کاوی و کاربردهای آن

تاریخ ارسال: یکشنبه 22 شهریور 1394 ساعت 08:27 | نویسنده: عباس علامه | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد