فناوری اطلاعات و نرم افزار

فناوری اطلاعات , نرم افزار - هوش تجاری - داده کاوی - سیستم های اطلاعاتی مدیریت - مشاوره و اجرای پروژه

رزومه و معرفی

نام : عباس علامه 


کارشناس ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی MIS 

کارشناس مهندسی نرم افزار 

پست الکترونیک : allameh_abbas@yahoo.com

وبلاگ شخصی : http://allameh.blogsky.com

ماموریت : 

مشاوره : در زمینه نرم افزار و IT - هوش تجاری - تحلیل سیستمهای اطلاعاتی – سیستمها و بهبود روشها  

انجام پروژه های مرتبط : نرم افزار  - هوش کسب و کار- داده کاوی اطلاعات - بررسی  ارزیابی عملکرد  -

شاخص های بهره وری -  سیستمها و بهبود روشها 

_________________________________

توانمندی و تجربیات :

1. کارشناس نرم افزار و ارائه مشاوره در حوزه نرم افزار و شبکه 

2. تسلط به دات نت وبرنامه نویسی C# 

3. حوزه مباحث  هوش تجاری    Business  Intelligence)     BI(- همگام سازی اطلاعات , تحلیل داده , گزارشات مدیریتی دشبورد 

4. مباحث مرتبط با داده کاوی اطلاعات – نرم افزار وکا – نرم افزار SQL server 2012 -  spss

5. ارزیابی عملکرد سازمان و استراتژی سازمان  بر اساس BSC , AHP  و SWOT

6. کارشناس بهره وری سیستمها و بهبود روشها   

7. مباحث تجارت الکترونیک و  رضایت مندی مشتریان